Služby

Poradenství v oblasti bankovnictví se zaměřením na úvěry – pokud potřebujete poradit v této oblasti, najdeme pro Vás optimální řešení

– jednání s příslušným peněžním ústavem o nastavení podmínek úvěru, případně nastavení změn úvěrového případu, řešení stížností, jednání o výjimkách ze standardního procesu, o úrokových sazbách a poplatcích

-příprava úvěrového případu ke schvalovacímu procesu včetně kontroly podkladů

-kontrola bankovních i nebankovních registrů na základě žádosti klienta před podáním žádosti o úvěr, řešení případných problémů v této oblasti

Právní servis v oblasti nemovitostí

-právní posouzení návrhů rezervačních smluv, smluv o smlouvě budoucí kupní, smluv kupních, nájemních a dalších před jejich podpisem, iniciování změn ve prospěch klienta v těchto smlouvách v případě řešení koupě/prodeje nemovitostí prostřednictvím realitních kanceláří

-zprostředkování notářské nebo bankovní úschovy finančních prostředků pro koupi/prodej nemovitostí

-zpracování smluvní dokumentace (smluv o smlouvě budoucí kupní, smluv kupních, smluv darovacích) v případě přímého prodeje/koupě/darování nemovitosti včetně zpracování návrhu na vklad vlastnického (či jiného) práva do katastru nemovitostí

Pořádání seminářů a lektorská činnost – bližší informace v sekci Semináře

Koučink v oblasti partnerských i obchodních vztahů pro individuální klienty i firemní zákazníky

-individuální koučovací sezení jednorázové i pravidelně opakované

Mediace – bližší informace v sekci Aktuality

Pro výše uvedené oblasti kontaktujte  Mgr. Jitku Sedláčkovou

Správa vozového parku pro firemní zákazníky (vozový park v majetku firmy nebo v leasingu)¨

-Porovnání výhodnosti správy firemní flotily ve vlastním majetku vs. správa prostřednictvím leasingové společnosti

-Nákup vozů včetně zajištění výběrového řízení na druh vozů do vozového parku společnosti dle zadání

-Správa – kontrola nákladů (karta vozu včetně příslušných reportů)

-Jednání se servisy (slevy, záruky,kulance apod.)

-Prodej vozů (posudky, aukce, odprodej zaměstnancům – kupní smlouvy, odhlášky, převody)

Odhady věcí movitých např. pro účely prodeje vozů z firemních flotil nebo vypořádání dědictví

Zprostředkování školení řidičů služebních vozů

Doplňkové služby – GPS moduly, hands free sady, telefony apod.

Rekalkulace služeb mobilních operátorů pro firemní zákazníky při blížícím se ukončení platnosti smlouvy pro sjednání výhodnějších podmínek

Pro výše uvedené oblasti kontaktujte Jiřího Sedláčka

 

Napsat komentář